Vår Vision

Vi drömmer om att skapa ett så självförsörjande ekokollektiv med olika boendeformer (ensamhushåll, två personer, familj eller större grupp som sambor) som möjligt i trakten runt Höör, dock inte för långt ut på landet. Vi vill bygga vår självförsörjande grupp med naturliga och hållbara material och odla vår egen ekologiska mat. Vi behöver dock inte vara självförsörjande på mat eftersom vi vill bygga upp ett nätverk och samarbete med andra odlare och människor i grannskapet för att skapa en bättre och tryggare gemenskap i trakten där man bor som är hållbar på lång sikt.

Vi vill visa och vara ett exempel på hur vi kan ställa om vårt samhälle och tjäna varandra istället för att tjäna på varandra. Vi kommer att ha hela projektet öppet för allmänheten att lära och ta del av vårt arbete. Vi vill samarbeta med kommun, organisationer och privatpersoner som är öppna för att förändra vårt samhälle till ett hållbart sådant. Z-kollektivet kommer att drivas som ett slags kooperativ via en ideell förening där alla har lika stort värde och inflytande över alla beslut som fattas. Hela projektet kommer att dokumenteras och finnas tillgängligt på Internet. Alla hjälps åt att sköta gemensamma ytor och arbetsuppgifter efter bästa förmåga.

Vår definition av hälsa är drogfrihet eller medvetenhet om droger och undvikande av dem i största möjliga mån, att vårda sitt fysiska och psykiska välmående, och att ha en matmedvetenhet om ekologisk, fullvärdeskost, vegetarisk, vegan och råkost. Vi vill också undvika köpta traditionella djurindustriprodukter, eftersom vi inte uppfattar denna industri som vare sig ekologiskt hållbar, hälsosam eller etiskt försvarbar.

Vi vill producera vår egen elektricitet med hjälp av vindkraftverk, solpaneler, vattenkraft och andra metoder som tillsammans gör oss självförsörjande på elektricitet.

Vi vill producera vårt eget dricksvatten (egen brunn och samla regnvatten som vi renar) och ta hand om allt vårt avfall själva.
Detta gäller då självklart även vårt egna avloppssystem med en komplett rening av grå- och svartvatten direkt på plats i ett perfekt kretslopp.

Vi vill även producera våra egna grönsaker, frukt, bär, mm på platsen och detta kräver ju då självklart att vi har utrymme till att göra det. Hur mycket av den gemensamma marken som ska upplåtas till odling bestäms av hur stor markbit vi kan köpa/få tillgång till.

De hus och boendemöjligheter vi planerar att bygga är bland annat baserat på Earthshipkonceptet, där huset är helt fristående från det kommunala el-, vatten- och avloppsnätet och med produktion av mat i direkt anslutning till huset. Hus kan alltså ha växthus på södersidan där mat odlas året runt och där grå- och svartvatten renas genom ett helt naturligt system med olika växter. Detta kräver ju då att huvud – huset är placerat på så vis att så mycket sol som möjligt kan penetrera fönstren. Detta betyder att varje hus måste ha en viss öppen yta framför sig så att solens strålar fritt kan lysa in på växterna, framförallt under vintern då solen står som lägst. På grund av ganska säker solbrist på vinterhalvåret i Skåne, är inte Earthship tekniken helt optimal för oss och därför kommer vi att satsa på en kombination av halmbalsteknik och Earthship-principer. Vilka slags hus vi bygger blir alltså en fråga om vilken ekologisk byggteknik som bäst lämpar sig för de boende, våra miljöprinciper och vårt klimat. och som inte behöver det kommunala infranätet.

Vi kommer att behöva bygga gemensamma lagringslokaler för rotfrukter (jordkällare), lagringsplatser för frön, ev. frysrum och växthus för gemensam åretruntodling m.fl.

Vi är inspirerade av b.la:

Rawfood, hälsorörelsen, nya kärleksfulla relationsformer, zeitgeistmovement, fri energi, alternativa energikällor, omställningsrörelsen, kollektivhus, ekobyar, permakultur mm. 

Sen har vi även idéer om utökade projekt och näringsverksamheter i projektet.

Comments are closed.