Om oss

Vi är en samling personer/familjer som letar efter en plats att bygga vårt hem på, vi kallar det Zkollektivet. Zkollektivet ska bli en plats där vi kan visa självförsörjande-principer, där vi kan ge våra barn en chans att lära sig allt om att skapa ett liv i harmoni och nära kontakt med naturen och goa människor och nu letar vi bara efter den perfekta platsen att börja på. För att driva detta på bästa sätt har vi nyligen bildat en ideell förening som kommer att äga all mark och bostäder.

De flesta av oss bor idag i storstäder och har tröttnat på vår ytliga kultur och den ständiga jakt på pengar som upptar större delen av den moderna människans liv. Vi har blivit slavar under ett system som från början var tänkt att ge oss trygghet men som istället bara skapat mer stress, osäkerhet, separation, utslagenhet och konkurrens. Fysiska och psykiska sjukdomar av alla möjliga slag ökar drastiskt och vi ser ett samband mellan stressen och den högst osunda livsstil som idag utgör vår vardag. Den mat vi äter är producerad på ett sätt som inte visar någon respekt för de naturliga processer som faktiskt skapar ren och nyttig mat. Enorma monoproduktioner tar död på mikrobiologin i jorden, vilket leder till att gödsling av marken är nödvändig. Man tillför då endast ett fåtal av de väsentliga näringsämnen som vår biologi kräver. Dessutom är denna produktionscykel helt och hållet beroende av fossila bränslen, olja, en energiresurs som ständigt stiger i pris p.g.a. den ständigt minskade produktionen.Vi är så beroende av denna energikälla att vi krigar och dödar varandra för att säkerställa de få tillgångar som finns kvar.

Ska vi kunna gå vidare som art på denna planet så måste detta beteende upphöra och då måste vi finna ett annat sätt att leva. Detta är målet med Zkollektivet, att visa omvärlden att vi faktiskt kan leva på ett sätt där människa och natur samarbetar, utan att vi måste gå tillbaka till 1800-talet. Vi kan åtnjuta de flesta av de bekvämligheter som vi blivit vana vid utan att slösa och förgifta naturen. Detta kräver dock att vi är villiga att ändra vårt beteende och de mönster och rutiner som idag utgör vår vardag.

Men detta handlar om så mycket mer än bara ekonomi, energi och ekologisk mat, detta handlar om de grundläggande värderingar som styr hela vår kultur. Från tidiga år får vi lära oss att tävla mot varandra och armbåga oss fram i livet med målet att komma så högt som möjligt i den hierarki som styrs av våra yrken. Varför får vi inte lära oss odla nyttig mat i skolan? Varför får vi inte lära oss bygga sunda och hållbara hus? Varför får vi inte lära oss de saker som faktiskt är viktigast för oss? Dessa saker borde ligga lika högt upp på prioriteringslistan som matematik, lära sig läsa och skriva, om inte ännu högre upp. Dessa saker handlar om vår överlevnad och att få lära oss att samarbeta, kommunicera och hur man relaterar till varandra borde stå i centrum. Detta skulle kunna vara utgångspunkten för allt vi lär oss i skolan. Alla elever skulle kunna få en bit mark, verktyg, reurser och den vägledning som krävs för att skapa ett självförsörjande liv. I denna process skulle de flesta ämnen som vi idag läser i skolan kunna ingå och ge en praktisk tillämpning så att de fick en verklig betydelse för barn och ungdomar. Istället sitter våra ungdomar och gäspar i skolbänken vilket leder till att skoltiden för många är helt bortkastad tid.

Vi vill därför vända denna trend av vansinne och påbörja arbetet mot ett sunt samhälle, där vi delar med oss till varandra av resurserna på ett klokt sätt och inte ständigt strävar mot att personligen äga mer och mer bara för sakens skull. Zkollektivet ska bli ett lysande fyrtorn som visar vägen och inspirerar både denna och kommande generationer.

Vill du vara med?

 

Comments are closed.