Fördelar med kollektiv

 • Mindre kostnader för hyra/boende, el, Internet, VVS, försäkringar osv.
 • Möjligheter att göra gemensamma inköp av livsmedel  och alla andra saker.
 • Närmare, snabbare och lättare till hjälp när hjälp behövs.
 • Större möjligheter till ett nära och socialt liv.
 • Möjlighet att bilda olika sorters ideella föreningar eller företag för billigare inköp mm.
 • Mindre fysisk och/eller social isolering.
 • Mer mental och känslomässig stimulering/utveckling.
 • Möjlighet till bilpool och andra fysiska resurser som man kan dela på.
 • Lättare att kontrollera bl a värmekostnader med hjälp av alternativa energilösningar kopplat till hur husen byggs och mer ansvar och delaktighet i omsorg av bostad.
 • Mer utbyte av tankar, kreativitet och idéer.
 • Möjlighet att få tillgång till musikstudio, verkstad, kreativitetsrum, bastu, eller andra utrymme man vill ha gemensamt.
 • Större möjlighet att kunna skaffa/ha råd med växthus och kunna odla t o m året runt!
 • Få tillgång till varandras resurser såsom t ex massage, snickeri, svets, tillverkning, terapi eller andra kunskaper.

Ja listan kan göras mycket längre, detta är bara ett axplock…

 

Comments are closed.